Nieuws

Adem

Je wilt het dit jaar allemaal anders doen. Maar hoe?
Je hebt een duwtje in de goede richting nodig, maak een afspraak. 
Zo weet jij wat nodig is om je kansen te pakken en tot actie over kan gaan.
Geplaatst 05-01-2022

Wil je gladde en strakke benen?

Een cupping massage kuur bestaat uit 5 behadelingen die een heel goed resultaat geven en behouden. Tijdens de bindweefsel massage gebruik ik bijna altijd de cups, deze zijn zeer effectief en geeft een heel goed resultaat. De kuur biedt ook een perfecte ondersteuning tijdens het afvallen. Het stimuleert de afvoer van afvalstoffen en zet aan tot celvernieuwing. Het resultaat is een verbetering van de conditie van de huid waardoor deze strakker en gladder wordt en cellulite effectief tegengaat.  
Maak snel een afspraak op 0618393634.
Geplaatst 13-09-2021

Leren mediteren

Wil jij starten met mediteren? Dit kan je leven veranderen. Het biedt vele voordelen, mediteren is niet alleen belangrijk voor een optimaal functionerend brein het geeft een rustiger en gelukkiger leven. Mediteren verbeterd je prestaties, slaap en concentratie vermogen.
In September start ik een cursus leren mediteren.
Wil je meer informatie over de cursus mail mij dan:
mascha@vitallifecoach.nl


Geplaatst 05-07-2021

Wil je een ontspanningsoefening aanleren?

Ademtechniek: de  verbonden ademhaling.
De verbonden ademhaling is een krachtige techniek om je lichaam van meer energie te voorzien. Het zorgt ervoor dat blokkades verwerkt kunnen worden door het lichaam. Bel voor een afspraak.
Geplaatst 24-03-2021

Wat is Jouw leefstijl?

Ben jij succesvol maar uit balans? Zorg voor de juiste zelfzorg en investeer in jezelf. Voor meer energie, rust in je hoofd en voldoening in je leven. Ik kijk samen met jou naar je voeding, beweging ,ontspanning, een nieuwe mindset. 
Geplaatst 07-12-2020

In deze lastige tijd van Corona is het belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wat doe jij om je weerstand optimaal te houden?
Geplaatst 14-10-2020

Privacy & Disclaimer

Privacy statement
Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mijn dienstverlening. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van  Vitallifecoaching. Je dient je ervan bewust te zijn dat Vitallifecoaching niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites waar een link is opgenomen.  Vitallifecoaching respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Jouw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na jouw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld de huisarts.
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
  • Zorgvuldig zal omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
Als jouw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond of bij een wijziging naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens , dan zal ik jou eerst informeren en jouw toestemming vragen. Deze gegevens is het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboorte datum
  • De datum van de behadeling
  • Een korte omschrijving van de behadeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘ voeding-leefstijladvies’
  • De kosten van het consult 
Disclaimer
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Ik span mij in om de informatie op deze wegpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vitallifecoaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span mij in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar Vitallifecoaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van  niet-beschikbaarheid. Het auteursrecht op deze webpagina berust bij Vitallifecoaching of bij derden welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vitallifecoaching. Vermenigvuldiging in wat voor vorm is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door mij.